Правила

Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица).
Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език.

Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път
(при изтичане на обявата имате опция да я подновите).