Град: София

Национална библиотека \"Св. Св. Кирил и Методий\"

бул. Васил Левски 88,

www.nationallibrary.bg/wp/?lang=bg

Националната библиотека на Република България е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България.

Категория:Библиотеки
E-mail
Столична библиотека

пл. Славейков 4,

www.libsofia.bg

Столичната библиотека е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служб ...

Категория:Библиотеки