Издателство Слово

  • Издателство Слово
Учебно-помощна литература - детски градини за деца от 3 до 7 годишна възраст, за деца от първи до четвърти клас, учебни помагала по българска литература за СОУ. Българска литературна класика. Българска и преводна художествена литература.
Адрес
ул. Христо Смирненски 18, Велико Търново,
Телефон
062627990