Библиотеки: Случайни обяви 

Show map
Народна библиотека П. Р. Славейков

ул. Иванка Ботева 2,

libraryvt.com

Народна библиотека с функции на регионална за област Велико Търново. Една от най-големите и активни в страната. Поддържа богата културно-масова програма през цялата година, редовно организира семинари, работни срещи и обучителни курсове за библиотекари от ...

Категория:Библиотеки
Телефон062/ 62 79 01, 062/ 62 02 08
Столична библиотека

пл. Славейков 4,

www.libsofia.bg

Столичната библиотека е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служб ...

Категория:Библиотеки